gryb@net-mail.pl (81) 852 94 03
Dzisiaj jest : 17, lipiec, 2024

1. Umowa o dofinansowanie nr 00157-6521.3.3-OR0300001/17/19 zawarta w dniu 04-07-2019.
– Tytuł operacji: “Modernizacja i rozbudowa wylęgarni ryb w Samoklęskach celem wykonania zamkniętego obiegu wody w obiekcie oraz wyposażenie obiektu w maszyny i urządzenia.”
– Cel operacji: “Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.”
– Skrócony opis: “Operacja będzie polegała na remoncie budynku wylęgarni ryb w Samoklęskach – części produkcyjnej – wraz z modernizacją i wymianą większości elementów obiegów technologicznych. Dodatkowo wymiana technologii stworzy miejsce na dodatkowe aparaty do inkubacji ikry oraz na stworzenie dodatkowego obiegu do podchowu młodocianych stadiów rozwojowych ryb.”

2. Umowa o dofinansowanie nr 00119-6523.2-SW0310167/22 zawarta w dniu 13-04-2022.
– Tytuł operacji: “Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego “Samoklęski” Sp. z o.o.”
– Cel operacji: “Rozwój Gospodarstwa Rybackiego “Samoklęski” Sp. z o.o. w oparciu o modernizację obiektów gospodarczych wraz z infrastrukturą energetyczną oraz montażem instalacji fotowoltaicznych.”
– Skrócony opis: Zakres operacji obejmuje wymianę pokrycia dachu na budynku wylęgarni ryb oraz montaż trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 35kW – na dachu budynku wylęgarni ryb, 15kW – na stelażu na gruncie na terenie magazynów rybnych oraz o mocy 6kW na stelażu na gruncie na terenie podwórza gospodarczego.”