gryb@net-mail.pl (81) 852 94 03
Dzisiaj jest : 21, maj, 2024

Gospodarstwo posiada szeroką ofertę:

Wylęg:
(15 kwietnia - 30 czerwca)
karp, sum, szczupak,
jaź, lin, amur
także ryby kolorowe:
karaś i karp koi
Narybek i kroczek:
(wiosną i jesienią)
karp, sum, szczupak,
amur, ryby kolorowe:
karaś, karp koi
Ryby konsumpcyjne:
karp (cały rok),
szczupak, sum,
karaś (wiosną i jesienią)
Amatorski połów:
wędkarzom udostępniamy
dwa stawy

Ceny uzgadniamy indywidualnie z każdym klientem, prosimy o kontakt.